بایگانی‌های میراث فرهنگی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
تملک و احیای خانه باقرخان در توجه دولت سیزدهم 17 خرداد 1402

تملک و احیای خانه باقرخان در توجه دولت سیزدهم

تملک و احیای خانه منتسب به باقرخان مشهور به سالار ملی در نهضت مشروطه خواهی یکی از مطالبات شهروندان تبریزی است که گام های موثری در این ارتباط برداشته شده است.

خانه ای با نگاره های اروپایی در تبریز 26 اسفند 1401

خانه ای با نگاره های اروپایی در تبریز

کهن شهر تبریز به دلیل اهمیت آن در سده های مختلف تاریخی و ولیعهدنشین بودنش تنها شهر ایران زمین با بیشترین خانه های قدیمی است و خانه حریری از جمله آنهاست که نگارگری و نقوش اروپایی دیوارها و سقفش چشم هر گردشگری را خیره می‌کند.