بایگانی‌های وزارت آموزش و پرورش - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
صحرایی :پردیس تربیت مدیر مدرسه در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می شود 22 اردیبهشت 1402

صحرایی :پردیس تربیت مدیر مدرسه در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می شود

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: مطابق مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پردیس تربیت مدیر مدرسه در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می شود.