بایگانی‌های میراث فزهنگی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
پایگاه ملی قلعه ضحاک هشترود ایجاد می شود 11 دی 1397

پایگاه ملی قلعه ضحاک هشترود ایجاد می شود

فرماندار هشترود از ایجاد پایگاه ملی قلعه ضحاک این شهرستان در راستای ثبت این اثر به عنوان میراث جهانی در یونسکو خبرداد.