بایگانی‌های عید غدیر خم - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
اقدام ارزشمند یک ایستگاه صلواتى در تبریز 27 تیر 1401

اقدام ارزشمند یک ایستگاه صلواتى در تبریز

يك ايستگاه صلواتى در تبريز به مناسبت عيد غدير خم توانست با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و فرهنگ متعالى، تحسين حاضرين را كسب كند.