بایگانی‌های شرکت قطار شهری تبریز و حومه - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
نواقص خط یک قطارشهری تبریز در حال تکمیل است 06 فروردین 1402

نواقص خط یک قطارشهری تبریز در حال تکمیل است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز با اشاره به راه اندازی و اتمام ایستگاه های خط یک قطارشهری در سال گذشته، گفت: اکنون نواقص موجود در این خط در حال رفع و تکمیل است.