بایگانی‌های ارومیه - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
کلانشهر محسوب نشدن ارومیه، مانع از جذب اعتبارات ملی می‌شود  30 تیر 1401

کلانشهر محسوب نشدن ارومیه، مانع از جذب اعتبارات ملی می‌شود 

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به مساعدت مالی پنج میلیارد تومانی دولت به شهرداری ارومیه در سال جاری گفت: قرار نگرفتن ارومیه در رده کلانشهرها به لحاظ جمعیتی، مانع از جذب اعتبارات ملی می‌شود.