مدیرامور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: ۹۰درصد از طوفانهای نمکی دریاچه ارومیه مهار شده است.

فرهاد سرخوش در گفت و گویی افزود: با شناسایی نقاط بحرانی و اقدامات این ستاد گرد و غبار نمکی دریاچه ارومیه ۹۰ درصد کاهش یافته است و در برخی نقاط بحرانی، میزان ریزگردهای نمکی به صفر رسیده است.

وی ادامه داد: از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۸ بیش از ۴۳۶ میلیارد ریال برای مقابله با کانون‌های بحرانی ریزگردهای نمکی در دریاچه ارومیه اختصاص یافته است.

مدیر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت  فعلی دریاچه ارومیه  با بیان اینکه تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۳۵ متر است، افزود: در مدت مشابه سال گذشته تراز دریاچه ۱۲۷۱.۴۴ متر بود که آمار مقایسه ای از کاهش ۹ سانتیمتری تراز دریاچه خبر می دهد.

وی با بیان اینکه به دلیل کاهش بارندگی ها و افزایش دما، کاهش تراز دریاچه در تابستان امری طبیعی است از حال خوش دریاچه ارومیه خبرداد و گفت: در حال حاضر مساحت دریاچه ارومیه ۲۸۶۲کیلومتر مربع است.

سرخوش ادامه داد: دریاچه ارومیه در حال حاضر سه میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب دارد که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته سه  میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب بود.