در سفر هیات دانشگاه علوم پزشکی تهران به سرپرستی معاون بین الملل این دانشگاه به باکو و دیدار با مسوولان دانشگاه پزشکی جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه همکاری میان دو دانشگاه به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه امضا شده دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه پزشکی جمهوری آذربایجان در حوزه‌های آموزش و پژوهش‌های پزشکی همکاری خواهند کرد.

هیات دانشگاه علوم پزشکی تهران متشکل از “رامین کردی” معاون بین الملل، “مهدی رضایی” معاون درمان، علی رضا نمازی مسوول ارتباطات با جمهوری آذربایجان و “محمد  عفت پناه” رییس بیمارستان ضیائیان وابسته به این دانشگاه برای دیدار دو روزه و بازدید از واحدهای آموزشی پزشکی و درمانی جمهوری آذربایجان به باکو سفر کردند.

در دیدار هیات دانشگاه علوم پزشکی تهران با “سورخای هادی اف” رییس کلینیک آموزش جراحی وابسته به دانشگاه پزشکی جمهوری آذربایجان اهمیت تبادل تجربه و متخصصان پزشکی و دانشجویی میان دو دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در دیدار “رئوف بیکلر اف” معاون علمی دانشگاه پزشکی جمهوری آذربایجان چشم انداز همکاری دو دانشگاه و راهکارهای تبادل تجربه و مبادله کارشناسان و دانشجویان بررسی شد.

در حال حاضر تعدادی از دانشجویان آذربایجانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز گروهی از دانشجویان ایرانی در دانشگاه پزشکی جمهوری آذربایجان مشغول تحصیل هستند.