رییس شورای اسلامی شهر تبریز از تلاش‌های شکور اکبرنژاد در مدیریت شورای شهر و ایجاد تحول در آن، قدردانی کرد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، شهرام دبیری پس از انتخاب به عنوان رییس شورای شهر تبریز با بیان ویژگی های اخلاقی شکور اکبرنژاد گفت: ایشان دارای ویژگی های اخلاقی ممتازی هستند و از اینکه دو سال با سعه صدر جلسات را اداره کردند تشکر می‌کنم.

او اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در شهرداری نظم ایجاد کنیم باید نظم را از خودمان و جلسات شورا آغاز کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز افزود: ما چشم انداز ١٢ ساله داریم و از آن یک برنامه ۵ساله استخراج کرده ایم که باید برای تحقق آن تلاش کنیم.

دبیری افزود: از این برنامه ۵ ساله دو سال مربوط به این شورا است که برای تحقق آن باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.

او افزایش رضایتمندی شهروندان را هدف اصلی هیات رییسه جدید شورا خواند و تاکید کرد: برای تحقق اهداف شورا باید دو دستگی نداشته باشیم و با وحدت کارها را پیش ببریم.

رییس شورای شهر گفت: هیات رییسه بدون توجه به آرایی که داده شده است تلاش دارد تا با استفاده از تمام ظرفیت شورا امور را پیش ببرد.

او اظهار داشت: بازوهای علمی شورا، کمیسیون های تخصصی هستند و باید آنها را تقویت کنیم.

دبیری در پایان با درخواست از فرماندار برای همکاری بیشتر گفت: امیدواریم در بررسی مصوبات شورا، فرمانداری نهایت همکاری را با شورای شهر داشته باشد.