رزمایش مشترک نیروهای نظامی ویژه جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه با عنوان " عقاب قفقاز -۲۰۱۹ " در باکو آغاز شد .

به  گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، این تمرینات نظامی بر اساس توافق وزارت دفاع  این کشور، ترکیه و گرجستان برگزار می شود .

نیروهای نظامی ویژه سه کشور در این تمرینات نظامی با استفاده از جنگنده و بالگردهای نظامی نابودسازی اهداف نظامی، آزادسازی گروگان ها، تخلیه مصدومین و دیگر ماموریت ها را اجرا خواهند کرد .

در این تمرینات نظامی سه جانبه که تا اول اکتبر ( ۹ مهر ماه ) ادامه خواهد داشت  هیات نظامی کشور پاکستان نیز به عنوان ناظر حضور دارد .

جزئیات بیشتر این رزمایش از جمله تعداد نیروهای نظامی هر یک از کشورهای شرکت کننده اعلام نشده است.