مدیرعامل سازمان قطارشهری تبریز و حومه گفت: خط یک قطارشهری تا پایان امسال به ایستگاه آخر خط می‌رسد و عملیات عمرانی در خط ۲ نیز ادامه دارد.

مصطفی مولوی‌ فرد روز یکشنبه در نشست مدیران عامل اتحادیه شرکت‌های قطارشهری کشور با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در این پروژه افزود: برنامه‌ریزی های لازم برای اتمام خط یک و اجرای سایر خطوط انجام شده است.

 وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست، اظهار داشت: استفاده از تجارب جمعی برای رسیدن به نتایج مطلوب ضروری بوده و این نشست می‌تواند در توسعه همکاری های فی‌مابین و استفاده از تجربیات مشترک نقش بسزایی ایفا کند.

در این نشست مدیران عامل شرکت‌های قطارشهری کشور نیز آخرین اقدامات انجام شده را ارایه کرده و در خصوص رفع موانع و مشکلات پیش روی این شرکت‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند و مجمع عمومی اتحادیه قطارشهری با حضور اکثریت اعضا تشکیل و برنامه‌های پیش روی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در این‌ نشست همچنین اعضای شرکت کننده از شرکت صنایع گسترش ریلی ایران بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این شرکت قرار گرفتند و مقرر شد با توجه به تحریم‌های پیش‌رو با ایجاد تعامل مشترک فی مابین تامین بخشی از سوزن‌های مورد نیاز در ساخت قطارشهری و تعمیرات سوزن توسط شرکت صنایع گسترش ریلی ایران انجام شود.

سازمان قطار شهری تبریز در سال ۷۹ تاسیس و مطالعات امکان سنجی خطوط آن در اواخر سال ۸۰ آغاز شد.  
عملیات اجرایی قطار شهری تبریز در خط یک در سال ۸۱ آغاز شد و از سال ۸۵ سایر خطوط درون شهری تبریز و خط حومه ای تبریز – سهند نیز به مسیر ان اضافه شد.  

خطوط قطار شهری تبریز شامل ۴ مسیر به طول ۷۰ کیلومتر و ۷۰ ایستگاه و یک خط برون شهری تبریز – سهند به طول ۲۰ کیلومتر است.