معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در جهت عمل به بیانیه گام دوم انقلاب آماده همکاری با جوانان و دانشگاهیان در زمینه رفع معضلات ترافیکی و توسعه پایدار حمل و نقل عمومی است.

به گزارش توران به نقل از شهریار، مهدی یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز با بیان مطلب فوق، گفت: برای ادامه راه چهل ساله نظام جمهوری اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری صادر شده است، اهداف و راه های رسیدن به آن را تبیین کرده است و بدون شک عمل به این رهنمودها می تواند کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.

وی با اشاره به نقش زیرساختی حمل و نقل در توسعه پایدار اظهار کرد: توسعه زمانی پایدار خواهد بود که به صورت متوازن صورت بگیرد و همین توازن را می توان از حمل و نقل شروع کرد.

یوسفی ادامه داد: عمومی کردن حمل و نقل شهری باعث می شود که شهری تمیز و روان داشته باشیم و شهر پایدار و توسعه یافته ایجاد شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز با اشاره به جایگاه اساسی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب ابراز امیدواری کرد تا جوانان و اندیشمندان در تحقیق و پژوهش های خود، بویژه در بحث حمل و نقل و ترافیک شهری راهکارهای عملی ارایه کنند.

وی گفت: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در جهت عمل به بیانیه گام دوم انقلاب، آماده همکاری با جوانان و دانشگاهیان در زمینه رفع معضلات ترافیکی و توسعه پایدار حمل و نقل عمومی است.