معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تعیین تکلیف پروژه های عمرانی تعلیق شده در سال های گذشته شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، مرتضی موحد نیا در حاشیه جلسه هماهنگی شهرداران مناطق و معاونین ستادی، گفت: پروژه های عمرانی که طی قرارداد دو طرفه با پیمانکاران آغاز شده ولی پیشرفت فیزیکی آن ها متوقف شده است، مورد بررسی و تعیین تکلیف می شوند.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری شهرداران مناطق با هدف تعیین ساز و کار قانونی برای رفع موانع اجرا و تکمیل پروژه های معوق شهرداری تبریز، افزود: جلسات مشترک هماهنگی معاونین ستادی و شهرداران مناطق به همین منظور برگزار می شود.

موحد نیا اظهار داشت: تمامی قرارداد های عمرانی شهرداری تبریز با پیمانکاران در سامانه ساجا ثبت و فرآیند اجرایی آن ها از طریق همین سامانه رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف پروژه های متوقف شده از طریق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون قراداد های پیمانی از سوی شهرداری تبریز می تواند یکی از مهمترین عملکرد های مناطق دهگانه در حوزه سال جاری مطرح شود.

موحد نیا همچنین متذکر شد: در این جلسه مقرر شد مناطق معین تعهدات خود برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی سال ۹۸ در مناطق کم برخوردار تبریز را عملیاتی کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز بر تاکید اعضای جلسه  بر اهمیت اجرای پروژه های عمرانی با محوریت توسعه فضای سبز و حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: پروژه هایی که ماهیت فضای سبز دارند در اولویت اجرایی سال ۹۸ قرار گرفته اند و همچنین مقرر شد شهرداران مناطق بر تعهدات بودجه مصوب مبنی بر تامین اعتبار اتمام پروژه خط یک قطار شهری در کنار خرید اتوبوس و خرید تجهیزات آتش نشانی عمل کنند.

موحد نیا در ادامه افزود: در این جلسه مقرر شد بررسی های تخصصی برای انطباق آماری وضعیت پروژه های عمرانی مناطق دهگانه شهرداری تبریز در سامانه ساجا صورت گیرد و به همین منظور جلسه اختصاصی با منطقه ۳ و۵ برای بررسی تفاوت معنا دار آماری ارئه شده و سامانه ساجا برگزار می شود.

 وی یکی دیگر از مصوبات این جلسه را ضرورت ثبت عملکرد عمرانی مناطق با محوریت نگهداشت پروژه های عمومی مانند حمل و نقل برشمرد و یادآور شد: شهرداری تبریز پس از تکمیل پروژه های مختلف عمرانی خود برای نگهداشت آن ها نیز انرژی و هزینه صرف می کند تا شهروندان به راحتی بتوانند از خدمات این پروژه ها بهره مند شوند.

 جلسات هماهنگی معاونین ستادی شهرداری تبریز با شهرداران مناطق با دستور شهردار و محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برگزار می شود تا ساز و کارهای متقنی برای تسهیل عملکرد و فرآیند ها تدوین و عملی شود.

 گفتنی است: اولین جلسه هماهنگی با حضور معاونین عمرانی، حمل و نقل ترافیک و برنامه ریزی با شهرداران مناطق ۳، ۱، ۴، ۵ و ۶ برگزار شد