جنبش دوچرخه سواری طی یکی، دو سال اخیر در تبریز بیشتر از هر زمان دیگری مطرح و مورد توجه شهروندان قرار گرفته و با این شرایط نیاز است تا بسترهای لازم بیش از پیش برای علاقه مندان به این وسیله نقلیه سالم و پاک فراهم شود.

به گزارش توران به نقل از شهریار تبریز، وجود مسیرهای ویژه دوچرخه سواری، جزو مطالباتی است که شهروندان، به ویژه قشر فرهیخته و برخی سازمان های مردم نهاد به طور مرتب آن را از مدیریت شهری پیگیر هستند. مسیرهای دوچرخه، سیستمی می خواهد که همانند یک شبکه متصل به هم باشد و اگر شبکه ای برای دوچرخه سواری تعریف می شود، باید افراد را از نقاط مختلف شهر به مرکز شهر متصل کند.

ایجاد مسیرهای جزیره ای در گوشه و کنار که به هیچ جا وصل نباشد، چاره کار نیست و لازم است که روی این موضوع مطالعات و بررسی های کارشناسانه صورت گیرد. در این ارتباط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز ماه ها است که مسیرهای دوچرخه سواری را بررسی و مطالعه کرده و جلسات کارشناسی برگزار می کند.

تدارک ۲۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در گام اول

سعید نیکوخصلت عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص اما خبر خوبی دارد. او می گوید: هم اکنون فرآیند خوبی در این راستا طی شده و در گام اول بیش از ۲۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری برای احداث و استفاده مردم تدارک دیده شده است. در این میان اما برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، احتمال دارد موانعی از جمله عدم موافقت اصناف و کسبه وجود داشته باشد که البته شرایط مسیرها باید به گونه ای باشد که مانع کسب و کار افراد نشود. چون پیش از این، زیرساخت ها در توسعه شهر انجام نشده، اکنون برای ایجاد یک مسیر ساده باید خیلی از قوانین و مصوبات را همراه کنیم.

نیکوخصلت با بیان اینکه چند نوع طرح و نقشه برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، آماده شده است، چنین می گوید: شخص شهردار محترم تبریز نیز از این مسیرها بازدید کرده و نکته نظراتش را ارائه داده است. ما اکنون آماده اجرای طرح مسیرهای دوچرخه سواری هستیم. مسیرهایی همچون بلوار ۲۹ بهمن، ائل گلی، اتصال منطقه ۵ به مرکز شهر و اطراف منطقه ۳ هم اکنون در دست برنامه ریزی برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری است. در منطقه ۷ نیز شهرداری به دنبال ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری است.

دوچرخه سواری و پیاده‌روی، مسیری رو به جاده سلامت

به اعتقاد این قهرمان اسبق کاراته و عضو ورزشی شورای اسلامی شهر تبریز، هر میزان مسیرهای دوچرخه سواری بیشتر شود و تردد خودرو کم باشد، میزان ترافیک کاهش می یابد، وقت کمتری هدر می شود، جسم و روح شهروندان سالم تر می شود، منابع بنزین و گازوئیل که از ثروت های مملکت به شمار می روند، به هدر نمی رود و میزان پذیرش توریست بیشتر شده و در نتیجه کسب و کارهای تازه ای ایجاد می شود.

نیکوخصلت می گوید: ما به عنوان شورا و مدیریت شهری باید تلاش کنیم هر چیزی که شهروندان را از خودرو دور می کند، به آن سمت برویم. به عنوان مثال، پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری ما را به سمت زندگی سالم و کم ترافیک سوق می دهد. متاسفانه بعضی از شهروندان برای انجام یک کار بانکی یا خرید، جلوی بانکها و مغازه ها دوبله پارک می کنند و هیچ نگرانی هم ندارند. در شهر ما، ماشین حرف اول را می زند و پیاده راه و مسیر دوچرخه در اولویت های بعدی قرار دارند و در واقع  هرم صحیح استفاده از وسایل نقلیه پاک در شهر ما برعکس است.

استفاده از خودرو برای رفتن به گردش و ورزش خوب است

او در عین حال از مدیریت ترافیک استان، راهنمایی و رانندگی، اعضای شورا، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا و سازمان حمل و نقل و ترافیک بابت پیگیری شان در این خصوص قدردانی می کند و اعتقاد دارد: قرار است بعضی تغییرات در مسیرهای تردد خودروها ایجاد شود که امیدواریم تصمیمات صحیحی باشد و موجب کاهش ترافیک شود. کمتر شدن ترافیک یعنی خودرو کمتر مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری از کارهایمان از طریق اینترنت انجام شود. ما می توانیم فقط برای رفتن به ورزش و گردش از خودرو استفاده کنیم. یک زمانی می خواستیم در بازار پارکینگ های زیادی ایجاد کنیم که این موضوع مثل جاروبرقی خودروها را به مرکز شهر می کشاند. قرار است در سازمان ترافیک شهرداری تبریز صدور مجوز پارکینگ به صفر برسد. در کشورهای توسعه یافته فرایند ایجاد و افزایش پارکینگ در مرکز شهر رد شده و بیشتر تمرکز روی استفاده از حمل و نقل پاک است.

لزوم استفاده صحیح از خودرو

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به لزوم استفاده صحیح از خودرو، می گوید: متاسفانه کشور ما بیشترین میزان تصادفات دنیا را با کمترین تعداد خودرو دارد. یک کشوری، پنج برابر ما خودرو دارد اما میزان تصادف در آن کشور ۲۰ برابر کمتر از کشور ما است. این نشان می دهند که فرایند استفاده ما از خودرو، بیشتر و نادرست است. ما از مردم فهیم شهرمان می خواهیم که از خودرو کمتر استفاده کنند تا زندگی شاد با طول عمر بیشتر داشته باشند. این اتفاق باعث می شود تا مردم کمتر به بیمارستان ها بروند و از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشند.

تلاش شهردار تبریز برای اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری

با این اوصاف ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در تبریز موضوعی است که ضرورت دارد تا نسبت به آن اقدام شود. موضوعی که ایرج شهین باهر شهردار تبریز شخصا پیگیر اجرای آن است تا تبریز که به عنوان قطب دوچرخه سواری آسیا در بخش حرفه ای مطرح است، در قسمت عمومی و همگانی نیز سرآمد شهرهای کشور باشد.

شهردار تبریز علاوه بر حضور همیشگی در طرح سه شنبه های بدون خودرو و تلاش برای اشاعه فرهنگ حمل و نقل پاک و بخصوص دوچرخه سواری، در چند نوبت به همراه کارشناسان امر از مسیرهای مناسب برای تردد دوچرخه بازدید کرده و اکنون بر حسب دستور وی، این مسیرها در دست طراحی و اجرا هستند و در آینده ای نزدیک شهروندان می توانند در مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، با این وسیله حمل و نقل پاک تردد کنند.

محمود نصیرپور