در راستای حفظ و توسعه فضای سبز شهری و تعامل سازنده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با مناطق دهگانه شهرداری تبریز، ظرفیت پارک های موجود در سطح منطقه ۸ برای بهره گیری هرچه بیشتر شهروندان در ایام تابستان تقویت می شود.

به گزارش پایگاه خبری توران به نقل از شهریار، محدوده مرکزی تبریز، در حوزه شهرداری تاریخی، فرهنگی منطقه ۸  قرار دارد و وجود مکان های تاریخی در این محدوده، موجب شده تا در معرض توجه شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

همین عامل از سویی دیگر، عملکرد و اقدامات شهرداری منطقه ۸ را در تمامی حوزه ها و به ویژه حوزه فضای سبز، در سطح عالی می طلبد.

ابوالفضل حسینی مدیرفضای سبز شهرداری منطقه ۸ تبریز، در خصوص اقدامات شهرداری منطقه ۸ در طرح استقبال از بهار می گوید: میزان گلکاری های منطقه در طرح استقبال از بهار، حدود ۳۰۰هزار بوته انواع بنفشه، شب بو و دیگر گل های بهاری است که در معابر عمومی و رفوژها کاشته شده اند. همچنین تعداد درختانی که در این طرح کشت شده، به ۳۰۰ اصله درخت می رسد. ۱۰ هزار بوته ارقام ردیفی مانند برگ نو و زرشک تزیینی نیز جزو انواع کاشت شده در ماه اول بهار است.

وی در زمینه مرحله دوم گلکاری ها که از ابتدای اردیبهشت انجام یافته، اظهار می کند: ۱۸۰ هزار بوته انواع گل های فصلی و ۳هزار بوته انواع رز در این مرحله از طرح به خک نشسته اند.

مدیر فضای سبز شهرداری منطقه ۸، با اشاره به دیگر برنامه های اجرا شده نیز تصریح می کند: درختان و ارقام ردیفی به تعداد ۶هزار اصله درخت و ۲۰هزار بوته درختچه سمپاشی شده لند.   هرس شاخه های خشک و فرم دهی ارقام ردیفی، به تعداد ۵ هزار اصله، از جمله دیگر عملیات اجرا شده در فضاهای سبز منطقه است. در مقیاسی دیگر، ۱۲ هزار مترمربع از مساحت گلکاری ها و ۲۵هزار متر طولی از ارقام ردیفی، تحت عملیات سمپاشی قرار گرفته اند.

حسینی با بیان اینکه در برخی قسمتها، خاک موجود در فضای سبز نیاز به تعویض و تقویت داشته، می گوید: در ۳۰۰ مترمکعب از فضاهای سبز سطح منطقه، اقداماتی برای بهبود وضعیت خاک انجام گرفته که طی آن، برداشت خاک و تعویض اساسی آن انجام شده است.

وی همچنین، توسعه فضاهای سبز منطقه را نیز تشریح کرده و می افزاید: در راستای توسعه فضاهای سبز در سطح منطقه و در ابتدای سال جاری، پارک محله ای شهید بهرامی با ۵۰۰ مترمربع مساحت در خیابان فلسطین افتتاح شد. جلب مشارکت شهروندان نیز به عنوان یک عامل مهم در توسعه فضاهای سبز از نظر دور نمانده و تلاش شده با توزیع ۵هزار اصله نهال میوه ای و مثمر، این مهم نیز محقق شود.