رییس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: فشارخون ۹۰ درصد جامعه هدف یک میلیون و ۳۸۰ هزار و ۷۰ نفری استان در قالب طرح بسیج کنترل فشارخون مورد پایش قرار گرفت.

جواد آقازاده افزود: فشارخون یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۷ نفر از افراد مشمول در اجرای طرح بسیج کنترل فشار خون در آذربایجان غربی بررسی و در سامانه مرتبط با این طرح ثبت شد.

وی اضافه کرد: از کل افرادی که فشار خون آنها مورد بررسی قرار گرفته، ۷۵۱ هزار و ۹۲۸ نفر در مناطق شهری و ۵۰۲ هزار و ۱۲۹ نفر در مناطق روستایی بوده است.

وی اظهار داشت: ۱۰۹ هزار و ۲۹۵ نفر از جامعه هدف شهری و ۲۵ هزار و ۷۱۸ نفر از جامعه هدف روستایی در این طرح مشارکت نکردند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر مراکز بهداشتی و درمانی، ایستگاه‌های سنجش فشار خون نیز در سطح شهرهای آذربایجان غربی راه اندازی شده بود، بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون یک میلیون و ۱۷ هزار و ۱۴۷ نفر در مراکز بهداشتی درمانی و ۲۳۷ هزار و ۱۱۷ نفر در ایستگاه‌ها مورد سنجش قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: جامعه هدف این طرح افراد بالای ۳۰ سال، زنان باردار و بیماران کلیوی بودند.

آقازاده گفت: طرح کنترل فشار خون یکی از بزرگترین طرح‌های بهداشتی درمانی در کشور و آذربایجان غربی بود که به اهداف خود در راستای پایش یکی از مهمترین عوامل بیماری و مرگ و میر رسید.

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در سراسر کشور اجرا شده است؛ این طرح از ۲۷ اردیبهشت ماه امسال همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی آغاز شد و ۱۵ تیر به کار خود پایان داد.