وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد: عملیات اکتشاف گاز توسط کشتی حفاری فاتح کشورمان در مدیترانه شرقی ادامه خواهد داشت.

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور در واکنش به اقدامات قبرس در منطقه مدیترانه شرقی، گفت: عملیات اکتشاف توسط کشتی حفاری فاتح ترکیه در مدیترانه شرقی ادامه خواهد داشت.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این باره همچنین تصریح کرد: “برغم صدور حکم بازداشت برای کارکنان کشتی حفاری فاتح از سوی نیکوزیا، فعالیت این شناور اکتشافی بدون وقفه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: ترکیه تاکنون تسلیم هیچ تهدیدی نشده و در آینده نیز نخواهد شد.

اقدامات لازم برای مقابله با نقض حقوق و امتیازهای ترکیه در مدیترانه شرقی اتخاذ شده است. اجازه نقض حقوق جمهوری ترک قبرس شمالی را نخواهیم داد.

موضوع اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم میان کشورهای حاشیه این دریا تبدیل شده است و هر یک از کشورها و دولت‌های مجاور از جمله ترکیه سعی دارند تا با طرح‌های اکتشافی اقدام به استخراج نفت و گاز از مخازن زیر دریا کنند.