محمد رضا پور محمدی دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، تولید علم و فعالیت های اقتصادی از جمله شاخص های رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است که دانشگاه تبریز بر اساس ارزیابی این شاخص ها، در بین بیش از ۳۲۰ […]

محمد رضا پور محمدی دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، تولید علم و فعالیت های اقتصادی از جمله شاخص های رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است که دانشگاه تبریز بر اساس ارزیابی این شاخص ها، در بین بیش از ۳۲۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی، جزو ۲۴ شرکت برتر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بر حسب کل امتیازات کسب شده، دانشگاه تبریز در حوزه های آموزشی و علمی، فنی مهندسی در بین دانشگاه های جهان اسلام رتبه ۲۲ و در بین دانشگاه های داخلی رتبه ۹ را  کسب کرده، افزود: در این  حوزه دانشگاه صنعتی شریف دارای رتبه نخست دانشگاه‌ های جهان اسلام و دانشگاه های داخلی است و در حوزه علوم پایه، نیز دانشگاه تبریز بیست و پنجمین دانشگاه بتر جهان اسلام و نهمین دانشگاه ایران است که در این حوزه نیز دانشگاه تهران حائز رتبه نخست در بین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و داخل کشور شده است.

رییس دانشگاه تبریز رتبه این دانشگاه در حوزه کشاورزی را ۲۴ دانشگاه های جهان اسلام و پنجم دانشگاه های داخل کشور اعلام و با بیان اینکه دانشگاه تهران در این خصوص حائز رتبه اول در بین دانشگاه های اسلامی و داخلی است، گفت: بیش از نیمی از دانشگاه‌های برتر در جهان اسلام متعلق به ایران و ترکیه هستند بطوریکه در بین ۳۲۴ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی رتبه بندی شده، ۸۷ مورد مربوط به ایران و ۸۷ مورد مربوط به ترکیه است و کشورهای پاکستان، مالزی، مصر و عربستان سعودی نیز پس از این دو کشور، به ترتیب با ۲۴، ۲۰، ۱۹ و ۱۶ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی دارای بیشترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر در بین کشورهای اسلامی هستند.