«هومان نارنجی ها» با اشاره به اینکه ترامادول یک قرص بسیار اعتیادآور و تشنج زا است، اظهار داشت: طی سال های اخیر تجویز این دارو به عنوان مسکن توسط متخصصان کاهش یافته اما در عین حال مصرف آن بدون تجویز افزایش یافته است و داروخانه های نیز این داروی اعتیاد آور را به راحتی در […]

«هومان نارنجی ها» با اشاره به اینکه ترامادول یک قرص بسیار اعتیادآور و تشنج زا است، اظهار داشت: طی سال های اخیر تجویز این دارو به عنوان مسکن توسط متخصصان کاهش یافته اما در عین حال مصرف آن بدون تجویز افزایش یافته است و داروخانه های نیز این داروی اعتیاد آور را به راحتی در اختیار عموم می گذارند.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد، ترامادول را از خانواده تریاک دانست و گفت: ترامادول مخدری اعتیاد آور و سخت و پیچیده دارد.

نارنجی ها با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران وابسته به مصرف ترامادول برای درمان و ترک بستری می شوند، گفت: درمان سرپایی این بیماران با عوارض سخت، بسیار دشوار و غیر ممکن است.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین مصرف ترامادول در بین قشرهای نوجوان، جوان ، سربازان و دانشجویان است ومتاسفانه این قرص به سهولت در عطاری ها و سوپر مارکت ها به قیمت ۱۵ هزار ریال حاوی ۱۰ عدد قرص عرضه می شود.

نارنجی ها تاکید کرد: براساس نتایج بررسی هایی که با مراجعه متخصصان به چند داروخانه در سطح شهر تهران انجام شده است، تجویز پزشکی چندانی برای مصرف ترامادول صورت نمی گیرد و عمده مصرف ویژه از سوی دانشجویان است.