علی جعفری آذر ظهر دوشنبه در جلسه بررسی روند ثبت اسناد در ملکان گفت: ان استان هم اکنون در رتبه ۲۱ کشوری از لحاظ نرخ رشد جمعیت قرار دارد که این روند باید با سیاست گذاری های مناسب در استان همراه شود، هرچند در سال جاری با رشد زاد و ولد مواجه شده ایم اما […]

علی جعفری آذر ظهر دوشنبه در جلسه بررسی روند ثبت اسناد در ملکان گفت: ان استان هم اکنون در رتبه ۲۱ کشوری از لحاظ نرخ رشد جمعیت قرار دارد که این روند باید با سیاست گذاری های مناسب در استان همراه شود، هرچند در سال جاری با رشد زاد و ولد مواجه شده ایم اما این افزایش به میزانی نبوده است که کارساز باشد.

وی ادامه داد: در حالی که نرخ رشد جمعیت در کل کشور ۱۹ درصد است این میزان در این استان به ۱۸ درصد رسیده است.

جعفری آذر همچنین با اشاره به نرخ طلاق در استان گفت: طلاق در سه ماه نخست سالجاری نسبت به مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است که باید در این خصوص نیز دستگاه های استان برنامه ریزی خاصی داشته باشند.

وی افزود: آمار این اداره کل می تواند در برنامه ریزی های مهم دستگاه های مختلف تاثیر گذار باشد به همین دلیل صحت درج اطلاعات و اسناد در این سازمان بسیار مهم و تاثیرگذار است.

مدیرکل ثبت و احوال استان ادامه داد: به منظور صحت درج اطلاعات از خرداد ماه سال جاری پایگاه آرشیو الکترونیکی شروع به فعالیت کرده است و تاکنون ۱۲۰ میلیون سند در این پایگاه ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه این سامانه به منظور رفاه حال هم استانی ها به کار گرفته شده است، گفت: با وجود این سامانه هر یک از افراد می توانند  مدارک ثبت و احوال خود را درخواست نموده و نیازی به مراجعه به محل ولادت ندارند.