مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی از قطع برق ۶۶ اداره و بانک پرمصرف در شهرستان های استان طی امروز سه شنبه ۱۷ مرداد به دلیل عدم توجه به دستورالعمل‌های کاهش مصرف برق خبر داد.

اکبر فرج نیا اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص ضرورت کاهش مصرف برق و پایش مستمر مصرف دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در این زمینه، طی امروز (۱۷ مردادماه) به دلیل عدم توجه به این دستورالعمل، تذکرات و هشدارهای این شرکت، برق ۶۶ اداره و بانک پر مصرف استان قطع شد.
وی با اشاره به اینکه این شرکت، امکان رصد و پایش مصرف برق ادارات و بانک ها از راه دور را دارا است، افزود: از این تعداد ۲۲ اشتراک مربوط به بانک‌های استان بود که مصوبه کاهش بار مصرفی را رعایت نکردند و از راه دور برق آن‌ها قطع شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی گفت: این واحدها که اشتراک برق آنان بر اساس دستورالعمل های هیات دولت و وزارت نیرو قطع شده است، به جای کاهش مصرف برق در مقایسه با سال گذشته، متاسفانه افزایش مصرف داشتند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بانک‌ها نسبت به مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش مصرف برق، بی توجه هستند که در این زمینه به آن‌ها تذکراتی داده شده بود که در صورت تکرار و عدم رعایت، نسبت به قطع برق آن‌ها اقدام خواهد شد.

۵۴ درصد برق استان آذربایجان شرقی در حوزه تولید، ۳۰ درصد در بخش مسکونی و بقیه در بخش عمومی و اداری مصرف می شود.