مدیر کل دفتر بهسازی و هدایت شغلی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از برگزاری ۸۰ درصد از آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای در محیط کار واقعی خبر داد.

محمود تقی پور در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش در محیط کار واقعی در حوزه املاک در تبریز به شکاف میان خروجی دانشگاه‌ها و نیاز در زمینه‌های صنعت، خدمات، اصناف و بازار کار اشاره کرد و گفت: صنعت، خدمات و اصناف نیازمند کارگر ماهر، زبده و حرفه‌ای است در حالی که خروجی و محصول دانشگاه‌ها این نیاز را برطرف نمی‌ کند.

وی به پیشرو بودن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه رفع شکاف میان دانشگاه و بازار کار تاکید کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۱۹ جامعه هدف دارد که مکلف و موظف است آموزش‌های مهارتی را بر اساس استانداردهای جهانی و به شیوه های متنوع و متفاوت در بخش‌های مختلف دولتی و آزاد ارائه ‌دهد.

وی به توجه ویژه در زمینه آموزش تاکید کرد و گفت: ما هزینه‌ای در زمینه آموزش نمی‌کنیم بلکه در راستای پیشبرد اهداف خود در عرصه آموزش سرمایه گذاری انجام می‌دهیم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: “کشور در موازات علم به پنچه های کارآمد و قوی نیازمند است” اشاره کرد و گفت: آموزش فنی و حرفه‌ای یک هنر است و به واسطه‌ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای علم نافع به عمل صالح تبدیل می‌شود.

علی مشایخی، افتتاح مرکز آموزش کار در حوزه املاک را موجب ایجاد فرصت شغلی مناسب برای جوانان عنوان کرد و گفت: به کارآموزان در این مرکز بعد از قبولی در سنجش، گواهی نامه معتبر از سوی سازمان جهانی کار اعطا خواهد شد.

مطابق گزارش سازمان فنی و حرفه ای کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ بیش از ۳۴۰ هزار نفر از خدمات آموزشی در چارچوب طرح آموزش مهارت در محیط کار واقعی برخوردار شده‌اند.

تعداد مهارت آموزان در محیط کار واقعی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۹۳ هزار و ۷۲۵ نفر-مهارت آموز در ۳۴ هزار و ۵۵۹ واحدپذیرنده است و به میزان ۵۳ درصد در پادگان، ۳۷درصد در بنگاه های اقتصادی و ۱۰ درصد در زندان اجرا شده است که از این تعداد ۱۲ درصد را زنان و ۸۸درصد را مردان تشکیل می دهند.

براساس هرم سنی ۴۳ درصد شرکت کنندگان در گروه کارجویان جوان از ۲۱ تا ۳۰ سال و دارای مدرک دیپلم می باشند. درصد عملکرد طرح در خوشه های آموزشی به ترتیب ۴۵ درصد صنعت، ۳۹درصد خدمات، هفت درصد کشاورزی و ۹ درصد فرهنگ و هنر است.