معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت:اجرای طرح زوج یا فرد یک ریسک اجتماعی و ترافیکی بود و علی رغم اینکه مشکلاتی را برای بعضی از شهروندان به همراه داشت ولی سعه صدر آن ها باعث موفقیت این طرح شد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، مهدی یوسفی در نشست کمیته فنی مشترک شورای ترافیک استان، طرح زوج یا فرد را طرحی موفق خواند و اظهار داشت: مردم حتی در ایامی که اعمال قانون نمی شد نیز این طرح را رعایت می‌کردند که این نشان می‌دهد شهروندان تبریزی دغدغه حل مشکل ترافیکی دارند.

او ادامه داد: همین امر باعث می‌شود مسئولین نیز بتوانند قدم‌های بعدی را محکم تر بردارند تا شاهد شهری سالم، بدون ترافیک و عاری از آلودگی‌های صوتی و هوا باشیم.

یوسفی با اشاره به کاهش ۳۵ تا ۴۳ درصدی ترافیک در محدوده مرکزی شهر بعد از اجرای طرح زوج و فرد، یادآور شد: نقش آموزش‌های شهروندی در موفقیت طرح‌های مختلف شهرداری از جمله ترافیک بسیار حائز اهمیت است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز افزود: آموزش در مسائل اجتماعی، فرهنگی و شهروندی اساس فرهنگ یک شهر است و اگر صحیح و با برنامه پیش برویم بدون شک شهروندانی آگاه خواهیم داشت و به طبع آن مجموعه شهرداری نیز در ارائه خدمات بیشتر و اداره بهتر شهر موفق خواهد بود.