ورزشکار مرندی رکورد رشته شنای سوئدی را شکست و نام خود را در کتاب گینس ثبت کرد.

عقیل قارداش زاده ورزشکار مرندی با حمایت باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور و در حضور مشاور ایرانی در گینس، رکورد شنای سوئدی با وزنه ۴۰ پوندی (۱۸ کیلو و ۷۰۰ گرمی) را، با ۵۵ حرکت صحیح در یک دقیقه بشکند.

قارداش زاده این حرکت را با یک پا و با وزنه ۱۸ کیلویی در پشت در مدت یک دقیقه انجام داد.

رکورد قبلی این حرکت در سال ۲۰۱۷ توسط یک ورزشکار عراقی با انجام ۴۹ حرکت در شهر دبی کشور امارات متحده عربی ثبت شده بود.

گفتنی است، عقیل قارداش زاده کونگ فوکار دان ۴ سبک توآ مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو و رئیس هیئت کونگ فو شهرستان مرند است که قبل از این رکورد، مشت زنی به تعداد ۳ هزار و ۴۰۰ مشت در مدت زمانی ۱۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه و تحمل دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد در مدت زمان ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه را در کارنامه خود دارد.