شهرداری تبریز در حوزه های زیادی با بخش خصوصی همکاری دارد و در این راستا نقش مدیران حقوقی شهرداری در جلوگیری از تحمیل هزینه ها و مشکلات احتمالی کاملا موثر است.

به گزارش توران به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر شهردار تبریز امروز در جلسه مشترک مدیران و مشاوران حقوقی شهرداری تبریز، سازمان ها و شرکت های تابعه با بیان مطلب فوق، گفت: طی حدود ۲۰ ماه گذشته خروجی تلاش ها و کمک های مدیران حقوقی شهرداری تبریز محسوس بوده و بعضی از پرونده هایی که در مجموعه قضایی طرح می شود، خروجی خوبی برای شهرداری تبریز در پی داشته است.

وی ادامه داد: تاثیر مدیران حقوقی در کارکرد شهرداری تبریز طی سال های گذشته مغفول مانده بود اما فقط با نگاهی به قراردادها می توان نقش مدیران حقوقی را به عینه دید. بر این اساس من اعتقاد دارم که حوزه حقوقی باید در کنار شهردار باشد و از نظر فیزیکی با مجموعه شهرداری فاصله نداشته باشد.

ایرج شهین باهر با بیان اینکه وظیفه ذاتی شهرداری در حوزه اجرا است، عنوان کرد: شهرداری تبریز در حوزه های زیادی با بخش خصوصی همکاری دارد و در این راستا نقش مدیران حقوقی شهرداری در جلوگیری از تحمیل هزینه ها و مشکلات احتمالی کاملا موثر است.

وی افزود: اگر این قراردادها نباشد، شهرداری نمی تواند در بسیاری از حوزه ها فعالیت کند و با توجه به اینکه مدیران حقوقی در بطن این قراردادها قرار دارند، نقشی کاملا مشخص و موثر در کارکرد شهرداری ایفا می کنند.

شهردار تبریز تعصب سازمانی را جزو خصوصیات بارز و مهم مدیران حقوقی دانست و گفت: شهرداری تبریز مجموعه ای حجیم است و بطور طبیعی همیشه درگیر موضوعات حقوقی زیادی است. مدیران حقوقی باید همه جوانب را در نظر بگیرند و از حقانیت شهرداری دفاع کنند.

ایرج شهین باهر با تاکید بر موضوع پرورش نیروی انسانی و مدیرسازی در بدنه شهرداری تبریز، تصریح کرد: شهرداری چون یک نهاد اجرایی است، مدیران باتجربه و پخته ای دارد که کاملا پاسخگو و توانمند هستند و باید از آنها استفاده کرد.

وی افزود: با تلاش خوب مدیران حقوقی شهرداری تبریز در خصوص حفظ بیت المال کارهای موثری انجام شده است که این موضوع روز به روز باید ادامه داشته باشد.