گزارش توران حاکیست ؛  جلسه هئیت مدیره باشگاه تراکتورسازی دیروز در دفتر این باشگاه برگزار شد و اعضای هیئت مدیره در خصوص مسایل اقتصادی کلان باشگاه به بحث و گفتگو پرداختند.  با توجه به زمان اندک این جلسه نسبت به انتخاب مدیرعامل بحث و گفتگویی صورت نگرفت و با توجه با اهمیت موضوع مقرر شد هفته […]

گزارش توران حاکیست ؛  جلسه هئیت مدیره باشگاه تراکتورسازی دیروز در دفتر این باشگاه برگزار شد و اعضای هیئت مدیره در خصوص مسایل اقتصادی کلان باشگاه به بحث و گفتگو پرداختند.

 با توجه به زمان اندک این جلسه نسبت به انتخاب مدیرعامل بحث و گفتگویی صورت نگرفت و با توجه با اهمیت موضوع مقرر شد هفته آینده جلسه ای فوق العاده در تهران برگزار شده و نسبت به انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه اقدام شود.

 گفتنی است جلسه دیروز هیئت مدیره با حضور کلیه اعضا برگزار شد و مسائل مالی و اقتصادی مهم ترین مباحث این جلسه بود.