رییس کل دادگستری آذربایجان‌ شرقی از روند کند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان در ماه های اخیر ابراز نارضایتی کرد.

موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی آذربایجان‌ شرقی، اظهار کرد: تاکنون تنها تثبیت و صدور سند مالکیت ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی استان به انجام رسیده است که بسیار نامطلوب و ناکافی است.

وی با اشاره به اینکه قانون جامع حدنگار (کاداستر) قانونی است که به دنبال تامین حقوق مردم و دولت است، افزود: با اجرای کامل این قانون در حوزه‌های حفظ اراضی ملی و دولتی و حفظ حقوق دولت و بیت المال، مراقبت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن این اراضی به طور دقیق و قانونی محقق می شود.

خلیل اللهی لازمه تحقق کامل تثبیت اراضی کشاورزی را تشویق روستاییان به اخذ سند برای اراضی خود بیان و بر لزوم ایجاد شهرک‌های گردشگری در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها تاکید کرد.

وی پیشگیری از ساخت و سازهای ویلایی غیرمجاز اشخاص حقیقی با اجرای طرح احداث شهرک‌های گردشگری را بسیار مهم برشمرد و یادآور شد: این موضوع باید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان پیگیری شود.

خلیل اللهی با بیان اینکه چنین ساخت و سازهایی ناشی از نیاز شهرنشینان به فضای گردشگری است، یادآور شد: باید نیاز شهروندان در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد و برای ایجاد شهرک‌های گردشگری تلاش شود.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل قطعه ۶ آزاد راه تبریز – ارومیه که از آن به عنوان رینگ دوم تبریز نام برده می‌شود، خاطرنشان کرد: در این طرح که به صورت مشارکتی توسط بخش خصوصی و دولت در حال اجراست، سرعت بخشی به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر اجرای این آزادراه و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق گشت‌های مشترک با اداره منابع طبیعی و اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ضروری است.