یکی دیگر از اثرات عدم ثبات اقتصادی در کشور، از بین رفتن تدریجی هیمنه مبالغ جرایم رانندگی است، طوری که به مرور قدرت ریالی بزرگترین رقم جریمه پلیس رفته رفته از قیمت یک وعده نهار هم کمتر شده و آثار آن را می توان در آمارهای تصادفات جاده بخصوص در ایام نوروز مشاهده کرد.

سیدهادی شاطرموسوی: طبق آمارهای بدست آمده، در برخی از کشورها متخلفان قوانین رانندگی تا چندین هزار یورو جریمه می شوند اما در کشور ما از رافت قانون گذاران این حوزه روزانه هزینه های سنگینی بر جامعه وارد می شود.

تغییر وضعیت خودرو از حالت استاندار به حالت گاو وحشی از طریق کاهش ارتفاع کمک فنرهای جلو و افزایش ارتفاع کمک فنرهای عقب؛ نصب چراغ های زنون با رنگ های متنوع و حالات رعد و برقی با آمیزه ای از سیستم های صوتی ناهنجار از جمله اقداماتی است که شاید به ظاهر تفاوتی به حال بقیه نداشته باشد اما در عمل آسیب های روانی بسیاری از این ناحیه بر جامعه وارد می شود که شاید جبران پیامدهای آن به سادگی امکان پذیر نباشد.

تجربه وضع قانون استفاده از کمربند ایمنی در حین رانندگی نشان داد صرفاً از طریق فرهنگ سازی نمیتوان بازدارندگی لازم را اعمال کرد با این حال بدیهی است تا زمانی که وضعیت موجود بهبود نیابد بسیاری از خانواده های بی گناه این جامعه قربانی افرادی خواهند شد که خیابان های شهرها و جاده های کشور را با اماکن خودنمایی و پیست های رانندگی اشتباه گرفته و بر عموم هزینه های بزرگ جانی و مالی تحمیل کرده اند.

انتظار می رود قانون گذاران با وضع قوانین جدید و موثر دست پلیس را در برخورد با هنجارشکنان بیش از پیش باز نمایند تا در این فشار اقتصادی، اقدامات نابخردانه جمعی از رانندگان درد دیگری بر عموم وارد ننمایند.

  • نویسنده : سیدهادی شاطرموسوی