مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متوسط بارش یک سال کامل آبی استان ۳۱۰.۷ میلی متر است، گفت: از اول مهر سال گذشته تا نهم فروردین سال آبی جاری ۳۷.۷ درصد از بارش یک سال آبی تامین شده است.

حبیب عبدلی، روز پنجشنبه در گفت و گویى با اشاره به اینکه متوسط بارش در سال آبی جاری در این استان ۱۱۷ میلی متر ثبت شده است، افزود: میزان بارش در این بازه زمانی در سال گذشته ۱۵۵ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه متوسط بارش‌ آذربایجان شرقی در سال آبی جاری ۲۴.۶ درصد معادل ۳۸ میلی متر نسبت به سال آبی گذشته کاهش یافته است، اظهار کرد: در سال آبی جاری میزان بارش در آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت نیز ۲۷ درصد معادل ۴۳.۸ میلی متر کاهش نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در سال آبی جاری در بلند مدت ۱۶۱ میلی متر بارش در استان روی داده است، گفت: از ابتدای ماه جاری تاکنون نیز ۸.۹ میلی متر بارش ثبت شده است.

عبدلی، ادامه داد: از اول مهر تا نهم فروردین امسال بیشترین بارندگی از شهرستان چاراویماق به میزان ۲۴۷.۶ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان هوراند به میزان ۵۶.۷ میلی متر گزارش شده است.

وی یادآور شد: میزان بارش در چاراویماق نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۳.۶ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۶۸.۹ میلی متر افزایش یافته و در هوراند نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۹۷.۹ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۹۶.۳ میلی متر کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در تبریز در این بازه زمانی ۹۳.۳ میلی متر و در بلند مدت ۱۳۶ میلی متر ثبت شده است، گفت: متوسط بارش در این مدت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۸.۷ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۴۲.۷ میلی متر کاهش یافته است.