معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: اطلس سرمایه گذاری استان با شناسایی ۵۰۰ هکتار زمین ملی مستعد قابل واگذاری در هر شهرستان تهیه می شود.

نادر صادقی شامگاه یکشنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی افزود: درخواست های سرمایه گذاری در شهرهای مختلف استان افزایش یافته و این اطلس نیز در راستای پاسخگویی به این درخواست ها تدوین خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته باید در تهیه اطلس سرمایه گذاری استان، از ظرفیت سند آمایش سرزمینی آذربایجان غربی و همچنین اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: دستگاه های اجرایی در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تهیه اطلس سرمایه گذاری استان بیشترین همکاری را داشته باشند تا زمینه ارتقای شاخص های سرمایه گذاری در استان فراهم شود.

صادقی با اشاره امکانات شهرک های صنعتی استان در جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: در مرحله اول و تا زمان تهیه کامل اطلس سرمایه گذاری و احیای شهرک های صنعتی، اتمام زیر ساخت ها در این شهرک ها در اولویت قرار گیرد و سرمایه گذاران درحوزه صنعت به این شهرک ها هدایت شوند.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی برای جذب سرمایه گذاری باید بیشتر استفاده شود.