مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز گفت: طرح توسعه محور تاریخی - فرهنگی سامان میدانی با محوریت توسعه پیاده روی و حمل و نقل سبز در دستور کار سازمان و شهرداری منطقه 10 قرار گرفت.

اصغر آدی بیگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به نقش تاریخی محور سامان میدانی و اهمیت بافت‌های تاریخی شهر، سازمان ترافیک و شهرداری منطقه ۱۰ در اقدامی مشترک اقدام به طراحی و بازآفرینی این محدوده تاریخی با اولویت راحتی حرکت عابرین پیاده در محور مذکور اقدام کردند.

وی افزود: مدیریت جریان ترافیک و طراحی الزامات لازم از جمله باراندازهای مرتبط، پس از تصویب در کمیته فنی سازمان ترافیک در کمیته مشترک فنی شورای ترافیک استان و تایید نقشه‌های اجرایی، به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی تشریح کرد: سازمان ترافیک با رویکرد توسعه حمل و نقل سبز در سال جاری با طراحی و طی مراحل مصوباتی بیش از ۱۵ هزار متر مربع پیاده راه در نقاط مختلف شهر، سعی در افزایش نقش پیاده روی در تعاملات شهری داشته و این رویکرد در سال آتی نیز حفظ خواهد شد.