عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به دستگیری شهردار ارومیه در روز دوشنبه هفته گذشته گفت: این کلانشهر هم اینک شهردار ندارد و این موضوع می‌تواند در اداره مجموعه مدیریت شهری مشکل ساز باشد.

محمدرضا علیزاده امامزاده در رابطه با چرایی معرفی نکردن سرپرست به جای شهردار ارومیه، اظهار داشت: اکثریت شورای شهر احساس می‌کند که شهردار به دلیل اینکه در بازداشت موقت است، بازخواهد گشت.

وی با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر واگذاری موقت اختیارات شهردار ارومیه به قائم مقام وی، بیان کرد: طبق قانون، شهردار باید طی نامه‌ای اختیارات خود را به یکی از زیرمجموعه‌های خود واگذار می‌کرد که این امر اتفاق نیفتاده است؛ هم اکنون نیز قائم مقام شهرداری ارومیه با وجود مصوبه شورا نمی‌تواند در مسائل مالی مجموعه مدیریت شهری تصمیم بگیرد و اقدامات وی در حد معاونت شهرسازی خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به بخشی از سخنان یکی از مدیران مجموعه شهرداری ارومیه در نشست روز سه شنبه هفته گذشته شورای اسلامی شهر ارومیه، افزود: در آن نشست به معرفی سرپرست و برکناری شهردار اشاره شد که اکثریت شورا زیر بار نرفت.

علیزاده امام زاده افزود: امروز شنبه نیز بعید به نظر می‌رسد که شورا در برکناری شهردار بازداشت شده ارومیه به نتیجه برسد.

  • منبع خبر : ایرنا