شهردار ارومیه گفت: در حال حاضر، ۳۵ درصد شهر را ساخت و سازهای غیرمجاز و تفکیک‌های قولنامه‌ای تشکیل داده که این ساخت و سازها زشت شدن منظر شهری را رقم زده است.

محمد حضرت پور روز یکشنبه در جمع نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی این شهر افزود: خلاء طرح تفصیلی چندین ساله شهر، بروز یک سری رخدادهای مبارک و نامبارک را رقم زده است.

وی اضافه کرد: ابلاغ طرح تفصیلی به شدت به طرح مطالبات از سوی انبوه سازان آسیب زده است ، ۳۰  درصد ساخت وسازها در شهر از طریق انبوه سازان  انجام می شود و در حال حاضر ۶۰۰ نفر انبوه ساز برای  دریافت پروانه ساخت اقدام می کنند.

شهردار ارومیه ادامه داد: اعتقاد بر نظام مند کردن شهر و اجرای ضوابط  وجود دارد و ضعف های طرح های تفصیلی را کمیسیون ماده ۵ می تواند مرتفع کند اما آن چیزی که اتفاق  می افتد و اینکه مطالبات شهروندان را نمی توان پاسخ داد جلسات نامنظم کمیسیون ماده ۵ است.

وی اظهار کرد: جلسات نامنظم کمیسیون ماده ۵ باعث شده که بخش عمده ای از درخواست ها در کمیسیون معطل بمانند و تا به امروز ۱۵۰ پرونده شهرداری مناطق یک، ۴ و ۵  جمع آوری و برای طرح در کمیسیون ماده ۵ همچنان مانده اند.

حضرت پور بیان کرد: شورای عالی شهرسازی ابلاغ کرده است که ۲۷ متر ارتفاع، تراز آسمانی است و در خیابان ۲۴، ۳۲ و ۶۴ خط آسمان باید تعریف شود  و امروز ضوابط طرح تفصیلی جدید  ساخت طبقات بیشتر را در این نوع از معابر نمی دهد.

وی گفت: در کمیسیون ماده ۵،  باید مطالبات مردم در یک چارچوب نظام مند طرح شود و شهروند بداند که به درخواست های آنها ارزش قایل می شود و ضوابط حاکم  بر طرح جامع و طرح تفصیلی باید  در قالب رای  در کمیسیون ماده ۵ خودش را نشان دهد تا بتوان برای توسعه شهر گام برداشت و و این یک انتظار است .

وی افزود: درشهر ارومیه هر سال باید ۱۰ هزار مسکن ساخته شود با فرض اینکه ۲ هزار آن را راه و شهرسازی در قالب چهارچوب هایی چون مساکن مهر تامین کند و از هشت هزار باقیمانده آن، تنها پنج هزار به  شکل مجاز و با اخذ پروانه  ساخته می شود و مابقی آن  تحقق نمی یابد.

شهردار ارومیه ادامه داد: سندی به نام انبوه  سازی در شهر ابلاغ نشده که بگوید کدام منطقه به عنوان سند راهبردی توسعه شهر برای بلند مرتبه سازی تعریف شود و متاسفانه این مهم تحقق نیافته است .

وی اظهار کرد: به این مهم تاکنون توجه نشده که علت شکل گیری تخلفات ساختمانی چیست، شهرداری ۲۰ درصد در ساخت وسازهای غیر مجاز نقش دارد و  در ۸۰ درصد آن طرح های تفصیلی و جامع ناکارآمد و مهندسان ناظر که عدم دقت کافی آنها باعث بروز تخلفات ساختمانی شده، نقش دارد.

حضرت پور تأکید کرد: شهرداری ارومیه  چقدر نیرو در بدنه خود دارد که  تخلفات ساختمانی  را در ۲۳ هزار کوچه شهر کنترل و رصد کند.

وی اضافه کرد: همچنان شهر ارومیه با موضوعی مهمی به نام مهاجرت دسته و پنجه نرم می کند و این مهم منجر به بروز ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر و در روستاهای نزدیک به شهر شده و مناطقی چون ریحان آباد، ولنده، بادکی و انهر که اکنون با توسعه‌های غیرمجاز به شهر وصل شده اند.

وی با اشاره به وظیفه بسیاری از دستگاه ها برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و بهبود شهرسازی ادامه داد: با وفاق و مشارکت  می توان  با تخلفات ساختمانی مبارزه و از توسعه آن در شهر پیشگیری کرد.