مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میانگین بارش در این استان تا دوازدهم دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است.

علی دولتی مهر، با اشاره به اینکه میانگین بارش در سال زراعی جاری ( از اول مهر تا ۱۲ دی) حدود ۷۸.۵ میلی متر ثبت شده است، افزود: در این مدت، میانگین بارش در این استان نسبت به سال زراعی گذشته در همین مدت حدود ۳۰.۵ میلی‌متر افزایش یافته است به طوری که در سال آبی گذشته حدود ۴۸ میلی متر بارش ثبت شده بود.

وی با بیان اینکه میانگین بارش در سال آبی جاری نسبت به بلند مدت هشت میلی متر، معادل ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: به طور میانگین در طی این بازه زمانی در بلندمدت حدود ۸۶.۵ میلی متر بارندگی در استان روی داده بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون حدود ۲۵ درصد میانگین آب سال آبی جاری تامین شده و میانگین بارش یک سال آبی کامل در استان ۳۱۵.۵ میلی متر ثبت شده است.

دولتی مهر، ادامه داد: در سال آبی جاری بیشترین بارندگی از شهرستان ورزقان به میزان ۱۰۴.۳ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان های مراغه و جلفا هر کدام به میزان حدود ۵۸ میلی متر گزارش شده که این میزان بارش در ورزقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۲ میلی متر افزایش داشته و در مراغه ۲ دهم و در جلفا ۴.۵ میلی متر کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی جاری حدود ۹۲.۵ میلی متر و در بلند مدت حدود ۷۶ میلی متر ثبت شده است، یادآوری کرد: میانگین بارش در سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۶ میلی متر افزایش یافته است.

  • منبع خبر : ایرنا