رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه نحوه اجرای قانون خدمات رسانی به ایثارگران و ورود اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ کرد.

،پس از ابلاغ «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»(۹۴- ۱۳۹۰با الحاق سال ۹۵) از سوی رییس جمهوری و با توجه به سووالات و استعلام هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمینه نحوه صدور احکام رسمی مشمولان قانون یاد شده به عمل می‌آید، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در زمینه موضوع یاد شده، نحوه اجرایی‌شدن این قانون را ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه ذی‌نفعان این قانون مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند.

همچنین ضروری است، دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول را در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورتی غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند، با رعایت شرایطی که در این بخشنامه تصریح شده است، در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط صادر شود.

ورود اطلاعات مشمولان در این بخشنامه در سامانه کارمندایران مشروط بر مواردی از جمله اینکه «کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۵) در یکی از حالات غیررسمی با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد»، «در حال حاضر فرد با دستگاه­ اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به‌کارگیری داشته باشد»، «پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد»، «ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد»، «صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد».

در این بخشنامه، چهار تبصره مهم نیز ذکر شده است؛ تبصره ۱: نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند)، در چهارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌شوند. 

تبصره ۲: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت و …، که در تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی پست سازمانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلان آن‌ها مشمول قانون کار هستند، از شرایطی که بالاتر ذکر شد، مستثنی هستند.

تبصره ۳: همه نیروهای مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی-آزمایشی هستند، به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌شوند.

 تبصره ۴: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می‌کنند، موضوعیت دارد و سایر دستگاه‌ها (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و …) و یگان‌های نیروهای نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت مشمولین اقدام خواهند کرد.