مدیر دفتر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۲٠ متر است.

فرهاد سرخوش در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه طبق گزارش ۱۵ مهرماه سال جاری تصریح کرد: هم اکنون تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۲٠ متر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت سانتی‌متر کاهش داشته است.

 وی با اشاره به مساحت دریاچه ارومیه افزود: هم اکنون دریاچه ارومیه ۲۷۵٠ کیلومتر مربع مساحت دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته  ۲۸٠۷ کیلومتر مربع بود. 

سرخوش ادامه داد: هم اکنون دریاچه ارومیه سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب بود. 

مدیر دفتر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: با آغاز رهاسازی آب از سدهای استان و افزایش بارش ها تراز دریاچه ارومیه افزایش خواهد یافت.