الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان عصر جمعه از آزادسازی چند منطقه دیگر از اشغال نیروهای ارمنی در منطقه مورد مناقشه قره باغ خبر داد.

علی اف در سخنانی که از شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان بطور زنده پخش شد، گفت: ارتش این کشور قصبه « هادروت » و نیز روستاهای «چایلی» , « یوخاری گوزلک»، « گورازیلی» ، « قیشلاق » ، «قاراجالی », « افندیلر» ، « سلیمانلی » و «سور» را در منطقه قره باغ در اختیار گرفت.

علی اف همچنین چند روز پیش درباره آزاد سازی مرکز شهرستان « جبرایل» این کشور و چند روستای این شهرستان خبر داد.

علیرغم اینکه وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان به ابتکار روسیه امروز در مسکو دیدار و گفت و گو می کنند، درگیری های نظامی میان نیروهای دو کشور با شدت در منطقه مورد مناقشه قره باغ ادامه دارد.