رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دی ماه تونل انتقال آب به دریاچه افتتاح می شود.

امروز ۱۹ خرداد دکتر نوبخت در حاشیه بازدید از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه با بیان اینکه امسال سال پایانی طرح های اصلی نجات دریاچه ارومیه است، افزود:  دی ماه امسال تونل انتقال آب به دریاچه افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلی از بابت اعتبارات وجود ندارد، گفت: ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه انتقال آب تامین شده و طبق زمانبندی تخصیص می یابد.

نوبخت تصریح کرد: ارزش روز این پروژه ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.