مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت شده در این مجموعه، جمعیت کنونی استان ۴ میلیون و ۶۴۰ نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۳ نفر در تبریز زندگی می کنند.

احد جودی روز سه شنبه به مناسبت روز ثبت احوال در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در آذربایجان شرقی نسبت به میانگین کشوری پایین است، افزود: در حالی که این نرخ در کشور معادل ۱.۲ درصد است، این رقم در آذربایجان شرقی ۹۸ صدم درصد است که باید توسط نهادهای فرهنگی، اجرایی و اقتصادی برای جبران این عقب ماندگی ها وارد عرصه شده و با فرهنگ سازی نسبت به تشویق و ترغیب امر ازدواج در استان اقدام کرد.

وی نرخ نازل رشد جمعیت در آذربایجان شرقی را چالشی بزرگ برای توسعه همه جانبه استان دانست و اظهار داشت: با روند کنونی جمعیت منطقه به شدت رو به پیری خواهد گذاشت که این امر برای آینده اقتصادی و فرهنگی بسیار زیان بار است.

جودی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد جمعیت آذربایجان شرقی را گروه سنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال تشکیل می دهد، این موضوع را به جهت اینکه سن فعال را شامل می شود مزیتی بزرگ برای استان برشمرد و ادامه داد: این فراوانی بهترین حالت در رنج جمعیتی هر جامعه  است اما باید توجه داشت به دلیل نرخ رشد پایین جمعیت استان، می تواند در سال های آینده دچار تغییرات عمده شود و نیروی فعال جامعه به تدریج کاهش پیدا کند.

وی ۷۰ درصد جمعیت استان را شهرنشین و ۳۰ درصد را روستانشین اعلام و اضافه کرد: به ازای هر ۱۰۹ جمعیت مذکر در استان ۱۰۰ نفر مونث وجود دارد.

جودی از کاهش ۱۴ درصدی نرخ رشد جمعیت در آذربایجان شرقی طی ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه این استان در این حوزه رتبه ۲۴ کشوری را دارد، گفت: این موضوع هشداری جدی به دولت، مجلس و ارگان های تصمیم گیر است که باید با اقدامات عملی وارد عرصه شده و جلوی کاهش نرخ رشد جمعیت را بگیرند.

وی یکی از آثار مخرب و زیان بار کاهش نرخ جمعیت را کاهش ازدواج خواند و افزود: در ۹ ماهه امسال ۲۲ هزار و ۱۰۳ مورد سند ازدواج به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به ۱۲ ماه پارسال کاهش حدود ۴ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی نسبت ازدواج به طلاق در استان را ۳ به ۲ اعلام کرد و گفت: بر این اساس به ازای هر طلاق ۳.۲ ازدواج به ثبت می رسد.

جودی بیشترین نرخ رشد ازدواج در آذربایجان شرقی را با افزایش بیش از ۲۱ درصدی مربوط به شهرستان هوراند و کمترین میزان را مربوط به شهرستان خداآفرین با  ۲۱ درصد کاهش اعلام کرد.

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد ۹ هزار و ۲۶۱ مورد ازدواج در شهرستان تبریز به ثبت رسیده است که نسبت به پارسال بیش از ۵ درصد کاهش یافته است.