مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بزرگراه تبریز به ارمنستان ردیف دارد ولی پولی ندارد، گفت: این طرح اصلا پولی ندارد و به عبارتی خوابیده است.

ابوالقاسم سلطانی امشب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بحث بازآفرینی شهری با یک مشکل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی روبه‌ رو هستیم به‌طوریکه در این خصوص باید کار اجتماعی توسط نهادهای مسوول انجام گیرد و کار یک ارگان به تنهایی نیست.

وی افزود: این موضوع حاشیه‌ شهرها از یک نظام‌های بد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حکایت دارد که نتیجه آن حاشیه‌نشینی شده است. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره بر اینکه ما یک دهه با رشد بی‌رویه مهاجران در شهرها مواجه بودیم، افزود: در یک برهه با شهرگرایی و شهرنشینی روبه‌ رو بودیم که از اواسط دهه ۴۰ آغاز شد و در دهه ۶۰ به اوج رسید. 

وی ادامه داد: قبول ندارم که مهاجرت و حاشیه‌نشینی بیشتر می‌شود زیرا مهاجرت حالت معکوس به خود گرفته است و احتمال دارد به لحاظ گرانی مسکن، روستاهای چسبیده به شهر به اولویت افراد برای ساخت خانه تبدیل شود. 

سلطانی گفت: شاید بتوان حاشیه‌نشین داخل شهر را کنترل کرد ولی حاشیه‌نشینی در روستاهای اطراف شهر سخت است. 

وی خاطرنشان کرد: چندین مورد اقدام برای مناطق حاشیه ‌نشین انجام دادیم که یک برنامه بسیار مدونی هستند به‌طوریکه یک سری پروژه اجرا شده است که از آنها می‌توان به بناب، مرند، اهر، میانه و منطقه خلیل‌آباد تبریز، یوسف‌آباد و انتهای طالقانی اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه دو برنامه در پیش داریم، ادامه داد: اولین اقدام این است که یک طرح تفصیلی در این محدوده‌ها اجرا کنیم که بازگشایی معابر جزو آنها می‌باشد همچنین تولید مسکن است. 

وی افزود: باید مسکن احداث کنیم مخصوصا باید جابه‌جایی در آن ۴۸ هکتاری انجام داد که هیچ کاری نشده و نزدیک خط گسل تبریز (نوار اتوبان پاسداران) می‌باشد.

سلطانی بیان کرد: اگر بتوان جایگزینی در محل‌های پیش‌بینی شده را با وجود مقاومت‌ها و مسائل اجتماعی انجام داد، قطعا یک دستاورد بزرگی خواهد بود و مکان‌هایی به تبع آن آزادسازی نیز به فضای باز شهری تبدیل می‌شود. 

وی گفت: استان آذربایجان‌شرقی رتبه برتر در بازآفرینی شهری را کسب کرده است.

بزرگراه تبریز به ارمنستان ردیف دارد ولی پولی ندارد

وی در رابطه با آخرین وضعیت بزرگراه تبریز به ارمنستان یادآور شد: یک بزرگراه از سمت فرودگاه به جاده خواجه ورزقان می‌رود و بزرگراه دیگری هم از اسپیران است که هر دو در یک نقطه به هم رسیده و به خاروانا می‌روند و سپس تا ارمنستان ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه بزرگراه تبریز به ارمنستان ردیف دارد ولی پولی ندارد، افزود: این طرح اصلا پولی ندارد و به عبارتی خوابیده است و دست مس سونگون درد نکند که با تامین مالی مسیر خواجه -ورزقان به این پروژه تحرک داده و ۶۵ کیلومتر از این آزادراه ساخته شده است و امید است با ورود سرمایه‌گذار شاهد پیشرفت باشیم.