مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از صدور حکم جریمه 10 میلیارد ریالی برای گرانفروشی بذر هویج (هیبرید کرستوو یلمورن) وارداتی در تبریز خبر داد.

سید احد یوزباشی گفت: طی گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعتراض کشاورزان شهرستان بناب نسبت به افزایش بی رویه قیمت بذر هویج توسط یک شرکت در تبریز، تشکیل پرونده و مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: پس از احضار متهم و دریافت اظهارات وی و بررسی فاکتورهای خرید و فروش مشخص شد در فروش بذر هویج وارداتی مرتکب تخلف گرانفروشی به ارزش پنج میلیارد ریال شده است.

به گفته وی متهم از طریق شرکت وارد کننده انواع بذر کشاورزی که با ارز دولتی اقدام به واردات آنها کرده است با نام یک شرکت نماینده فروش در استان آذربایجان شرقی  مقدار ۹۹۸۶ قوطی بذر هویج خریداری کرده و در مغازه به قیمت بالاتری بفروش رسانده و از همان مقدار تعداد ۳۲۴۰ قوطی بذر هویج مطابق فاکتورهای ارائه شده به صورت عمده به شهرستان بناب فروخته است.  

به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، یوزباشی ادامه داد: به دلیل عدم ارائه مدارک محکمه پسند از طرف متهم و با تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط این اداره کل، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی نامبرده به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر میزان تخلف در حق صندوق دولت و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم شد.