معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: از مسائل مهم و مشکلات موجود در استان، خام فروشی در تمامی بخش‌های اقتصادی است که با ایجاد نهضت مبارزه با خام فروشی و ایجاد ساختارهای فرآوری تولید در کنار ارتقای ارزش افزوده محصولات، می‌توان سطح معیشت مردم و درآمد را ارتقا داد.

هنام شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: بخش کشاورزی در آذربایجان‌غربی به عنوان اقتصاد اول استان، نقش مهمی در اشتغال، تولید و ارتقای درآمد جمعیت استان دارد که رویکرد ارتقای این بخش با محوریت تولید برای ایجاد بازار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

 وی افزود: با به کارگیری دانش فنی در توسعه بخش کشاورزی با استفاده از زیر ساخت‌های الکترونیکی و کشاورزی هوشمند، می‌توان مسیر گذر از کشاورزی سنتی به مدرن را هموار کرد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: کشاورزی پایدارترین بخش اقتصادی استان بوده و تنها بخشی است که تحریم‌ها و بحران‌های خارجی و داخلی کمترین تاثیر را بر روی آن می‌گذارند.

وی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم و مشکلات موجود در استان، خام فروشی در تمامی بخش‌های اقتصادی است که با ایجاد نهضت مبارزه با خام فروشی و ایجاد ساختارهای فرآوری تولید در کنار ارتقای ارزش افزوده محصولات می‌توان سطح معیشت مردم و درآمد را ارتقاء داد.

شهدی عنوان کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان به لحاظ وجود شرایط اقلیمی و مرزهای مشترک جغرافیایی استان با کشورهای همسایه،  توجه به کیفیت تولیدات، استفاده از بازار بورس و بازار سرمایه برای توسعه اشتغال و رفع بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: به منظور افزایش جذب سرمایه‌گذار و تامین منابع مالی جدید در جهت ارتقای دارایی‌های استان برنامه‌های مدونی تدوین شده است .