مجلس ملی جمهوری آذربایجان در جلسه روز سه شنبه " علی اسد اف " را بعنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کرد .

 ” نوروز محمد اف ”  نخست  وزیر پیشین جمهوری آذربایجان امروز ( سه  شنبه ) از سمت خود استعفا  کرد و ” الهام علی اف ” رییس جمهوری این  کشور ”  علی اسداف ”  معاون  دفتر ریاست جمهوری را برای سمت نخست وزیری به مجلس ملی معرفی کرد .

  نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان در این جلسه به اتفاق آراء با نامزد معرفی شده از سوی رییس جمهوری موافقت کردند .  

اسداف متولد سال ۱۹۵۶ میلادی در شهر  نخجوان و فارغ التحصیل دانشگاه اقتصاد مسکو است .

 وی از سال ۱۹۹۸ میلادی مشاور رییس جمهوری آذربایجان در مسایل اقتصادی بوده و در سال ۲۰۱۲ نیز به سمت معاون دفتر ریاست جمهوری این کشور منصوب شده است .