تمرینات ارزیابی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مرکز آموزش های نظامی "قاراهیبت" در حومه باکو برگزار شد.

این تمرینات در قالب برنامه فرصت های عملیاتی ناتو و با حضور گروهان شناسایی و چند فروند بالگرد نظامی میگ -۱۷ ارتش جمهوری آذربایجان برگزار شد.

ارزیابی گروهان شناسایی ارتش جمهوری آذربایجان ازسوی تیم ارزیابی چند ملیتی متشکل از ناظران فرماندهی نیروی زمینی ناتو و ارزیابی تمرینات بالگردهای نظامی از سوی نمایندگان نیروی هوایی این سازمان بین المللی نظامی انجام گرفت.

هدف از برگزاری این تمرینات نظامی، ارزیابی آماده باش رزمی، فعالیت و مطابقت سطح تجهیز واحد های نظامی ارتش جمهوری آذربایجان با استانداردهای ناتو برای مشارکت در برنامه  فرصت های عملیاتی این سازمان اعلام شده است.

ارتش جمهوری آذربایجان در جریان این تمرینات و در قالب برنامه فرصت های عملیاتی ناتو برای نخستین بار فعالیت مشترک عملی واحدهای نیروی زمینی و نیروی هوایی را اجرا کرد.