عضو شورای شهر تبریز گفت: کلاس های آموزش مدارس ورزش شهرداری تبریز وضعیت مناسبی دارد و باید در تمام مدت سال ادامه داشته باشد.

به گزارش توران به نقل از شهریار، سعید نیکوخصلت در حاشیه بازدید از مدارس آموزش ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با بیان اینکه برای همه ما وضعیت سلامتی نسل آینده بسیار مهم است گفت: طبق آمار در ۱۰ سال گذشته کودکان ما افت بدنی داشته اند، در یک دهه گذشته افت محسوس در تست های تربیت بدنی مثل پرش، بارفیکس و غیره وجود دارد.

او با اشاره به نتایج تحقیقات صورت گرفته در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز اظهار داشت: تلویزیون، فضای مجازی، سبک زندگی، نبود دانش تغذیه در والدین و نبود تحرک در کودکان باعث بروز این شرایط شده است.

عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه در جهان کلاس های ورزشی کودکان در مدارس چند برابر ایران است گفت: باید در شرایط فعلی تلاش کنیم تا میزان تحرک کودکان را بالا ببریم.

نیکوخصلت با تاکید بر اینکه شهرداری موظف است تا فضای لازم برای ورزش همگانی را به وجود بیاورد گفت: باید تلاش کنیم تا فضای لازم برای ورزش تمام گروه های حاضر در جامعه مهیا سازیم.

او مدارس آموزشی شهرداری تبریز را با کیفیت خواند و افزود: این کلاس ها باید در تمام مدت سال ادامه داشته باشد.

عضو شورای شهر تبریز گفت: ورزش تنها محیطی است که به کودکان احترام به قانون، کار تیمی، واکنش مناسب در برابر برد و باخت و ساخته شدن شخصیت را آموزش می دهد.