عناصر شهری هر کدام در شکل گیری کالبد آن تاثیر دارند و البته که باید توازن و هماهنگی مورد نیاز را در این عناصر و اجزای سازنده رعایت کرد تا علاوه بر رعایت هارمونی در طراحی شهری، از اغتشاشات بصری و آلودگی های ناشی از آن نیز جلوگیری کرد.

به گزارش پایگاه خبری توران به نقل از شهریار، تبلیغات و عناصر مربوط به آن، بخش عمده این کالبد را تشکیل می دهند؛ آن چنان که می توان گفت حتی بخشی از زیبایی شهر، البته در صورت رعایت اصول و قواعد مربوط به طراحی، مکان یابی مناسب و نصب صحیح، توسط تابلوهای تبلیغاتی تامین می شود.

برعکس این امر نیز صادق است؛ به این معنا که در صورت عدم رعایت هماهنگی و مقررات مربوط به تابلوهای تبلیغاتی، علاوه بر اینکه پیام تبلیغ مورد نظر به مخاطب منتقل نمی شود، ناهنجاری های بصری در فضاهای عمومی شهر ایجاد می کند و در دراز مدت حتی زمینه ساز برخی اختلالات روانی نیز می شود.

بنابراین و با توجه به موارد فوق، ساماندهی تابلوهای موجود در سطح شهر و ایجاد بافتی یکنواخت و هماهنگ در آنها در عین تامین هدف مورد نظر برای تبلیغ، از وظایف تعریف شده برای مدیریت شهری است.

شهرداری تبریز با محوریت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری این مهم را با اجرای طرح جامع و تفصیلی تبلیغات شهری آغاز کرده است.

علی مدبر مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در این باره می گوید: “بر اساس این طرح، تابلوهای تبلیغاتی زاید در سطح شهر حذف و تابلوهای غیر استاندارد نیز با رعایت اصول استاندارد تعویض و ترمیم می شوند. همچنین تابلوها، بنرها و استندهایی که مغایر با اصول ایمنی شهر و شهروندان هستند نیز، شامل برنامه حذف تشخیص داده شده اند.

به گفته وی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اولین گام را در این خصوص، از تابلوهای موجود در پیشانی پل ها و بیلبوردهای تحت تملک و اختیار خود آغاز کرده است. بدین ترتیب که تمامی بیلبوردهای سه وجهی در سطح شهر را به دلیل فرسودگی و عدم وجود ایمنی لازم در محدوده اطراف آن حذف کرده است.

همچنین بیلبوردهای دو وجهی و تک وجهی موجود در بلوار ۲۹ بهمن، میدان شهید مدنی خروجی فرودگاه، نصف راه جنب مرکز بهداشت، ولیعصر تقاطع نظامی، چهارراه ابوریحان، جنب هتل مرمر، چهارراه آبرسان جنب پاساژ اسکان، سربالایی ولیعصر، مابین باغ گلستان و شریعتی، خیابان مشروطه و خیابان امام نرسیده به چهارراه آبرسان نیز شامل حذف، شده اند. همچنین تابلوهای مربوط به پیشانی پل ها در پل نصف راه با حذف ۲ تابلو، پل دامپزشکی ۲ تابلو، پل خیابان قانون به دلیل فرسودگی حذف و ۲ تابلوی موجود در پیشانی پل توانیر هم تعویض شده اند.

مدبر اضافه می کند: “از تعداد ۸۹ لایت باکسی که اخیرا در قالب مزایده در اختیار کانون تبلیغاتی قرار گرفته، تعداد ۶۲ عدد تحویل داده شده و مقرر گردیده  با ترمیم، تعمیر و نوسازی ایان لایت باکسها، کهنه گی و فرسودگی این عناصر تبلیغی نیز مرتفع شود. “

از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، حذف کلی داربست در سطح شهر است؛ نصب بنر، آن هم در مواقع و مناسبتهای ضروری و عمدتا با درخواست ادارات و نهادهای دولتی تنها با نصب سازه های ثابت صورت می گیرد.

صدور اخطاریه به اصناف و کسبه ای که در خیابان ها تابلوی راهنما قرار داده اند و سپس حذف آنها، یکی دیگر از برنامه های درحال اجرای سازمان است.

بخش دیگری از برنامه تعیین شده در طرح جامع و تفصیلی تبلیغات شهری، مربوط به یکسان سازی تابلوها دربرخی بافتهای تاریخی شهر است. اولین گام در این خصوص نیز در محله مغازه های سنگی برداشته شده؛ یعنی پس از آن که جداره سازی این محدوده توسط شهرداری منطقه ۴ به پایان رسید، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز نسبت به طراحی تابلوهای این منطقه اقدام نمود که پس از ابلاغ طرح به کسبه محل مذکور،  تعویض و یکسان سازی این تابلوها آغاز شد.

از سویی دیگر اتخاذ برخی سیاستهای تشویقی برای اصناف و کسبه ای که نسبت به پرداخت عوارض تابلوهای خود اقدام نکرده اند، سعی دارد با در نظر گرفتن تخفیفاتی در پرداخت نقدی عوارض تابلوها در سال ۹۸، جلب مشارکت بیش از پیش آنان را محقق سازد.

مدیرعامل سازمان سیما، نظر و فضای سبز شهری در توضیح این تخفیفات می گوید: “به استناد تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ که از سوی شورای شهر تصویب شده، در صورتی که اصناف و کسبه عوارض تابلوهای مشاغل خود را در سه ماهه اول سال جاری به صورت نقدی پرداخت کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف خواهندشد. “

وی می افزاید: ” ۷۳  اتحادیه صنفی که مشاغل تولیدی، خدماتی و توزیعی سطح شهر را تحت پوشش دارند، توسط نامه نگاری در جریان این تخفیفات قرار گفته اند تا هرکدام به اصناف حوزه خود اطلاع رسانی کنند و امیدواریم این سیاستهای تشویقی، بتواند در جلب مشارکت شهروندان و به ویژه اصناف و کسبه و همچنین تسهیل امور مربوط به اخذ عوارض موثر واقع شود. “

شهر، آیینه اقداماتی است که شهروندان و مدیران شهری در آن انجام میدهند. هر آنچه به شهر می دهیم، شهر مستقیما به خودمان برمی گرداند. با شهرمان مهربان باشیم.