روزنامه لبنانی النهار با اشاره به اختلافات آمریکا و ترکیه بر سر مسائل مختلف از جمله تحویل سامانه دفاعی "اس ۴۰۰" روسیه به آنکارا، نوشت: کارشناسان و ناظران سیاسی معتقدند این اختلافات، ترکیه را به ایران نزدیک تر می کند.

النهار لبنان در این باره افزود: ناظران و کارشناسان سیاسی پیش بینی می کنند، تنش آمریکا و ترکیه در ارتباط با معامله سامانه دفاعی “اس ۴۰۰” روسیه موجب نزدیک تر شدن آنکارا و تهران شود.

علاوه بر این موضوع کمک آنکارا به ایران در ارتباط با تحریم های آمریکا پیش از سال ۲۰۱۵ و قبل از دستیابی به توافق هسته ای همچنان از عوامل اصلی اختلاف بین آمریکا و ترکیه به شمار می آید و چه بسا درآینده نزدیک جریمه سنگینی برای ترک ها به دنبال داشته باشد.

نکته قابل توجه اینکه پیش از اینکه آمریکا تحریم های کنونی علیه ایران را از سربگیرد، ترکیه تهدید کرد این تحریم ها را به اجرا در نخواهد آورد هر چند نشانه های اولیه حاکی از این است که آنکارا این تهدید خود را عملی نکرد.

به نوشته النهار، هر چند بحران سوریه اختلاف بین ایران و ترکیه را به دنبال داشت، اما روابط دو طرف مثب باقی ماند یا دست کم به گفته “کمال کریتچی” مدیر طرح ترکی در موسسه بروکینگز، این روابط وجهه عملگرایی خود را حفظ کرد و چه بسا معامله سامانه دفاعی روسی چشم انداز دیگری را برای تقویت این روابط فراهم کند، اما شاید موجب شود آنکارا در گردونه تنش با واشنگتن غرق شود.