روزنامه ' ینی مساوات ' چاپ باکو روز چهارشنبه طی گزارشی از افزایش دو برابری سفرهای گردشگری از جمهوری آذربایجان به ایران در دو ماه سال جاری میلادی، خبر داد .

 این روزنامه نوشت : طی دو ماه از سال ۲۰۱۹ میلادی ایران مسیر اصلی سفرهای گردشگری شهروندان جمهوری آذربایجان بوده است و آنها بیشتر با هدف درمان ، تجارت چمدانی و نیز زیارت از اماکن دینی به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند . 

ینی مساوات با اشاره به این که در دو ماه سال جاری میلادی سفرهای گردشگری به ایران ۸۰ درصد افزایش یافته است ، افزود: در سال جاری در مجموع ۲۷۶ هزار نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران سفر کردند .
این گزارش افزود : در دو ماه سال جاری سفرهای گردشگری شهروندان جمهوری آذربایجان به روسیه ۷٫۳ درصد ، گرجستان ۷ درصد ، ترکیه ۱٫۹ درصد افزایش یافته است . 

ینی مساوات نوشت : آمار رسمی همچنین حاکی از افزایش در سال ۲۰۱۸ میلادی سفرهای خارجی شهروندان جمهوری آذربایجان می باشد .

بنا به گزارش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی مسافرت شهروندان آذربایجانی به خارج از کشور ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته و ۴ میلیون و ۹۰۸٫۱ هزار نفر بوده است .

در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۳٫۶ درصد از شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران ، ۲۹٫۲ درصد به گرجستان ، ۱۸٫۹ درصد به روسیه ، ۱۲٫۳ درصد به ترکیه ، ۱٫۴ درصد به اوکراین ، ۰٫۹ درصد به امارات متحده عربی و ۳٫۷ درصد نیز به دیگر کشورها سفر کردند .

این گزارش افزود : در سال ۲۰۱۸ میلادی سفرهای شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران ۷۱٫۸ درصد ، گرجستان ۴٫۲ درصد ، ترکیه ۰٫۹ درصد و روسیه ۰٫۳ درصد افزایش یافته است .

ینی مساوات در بخشی از گزارش خود به نقل از کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان نوشت : در دو ماه سال جاری میلادی همچنین حجم واردات از ایران بطور قابل توجه افزایش یافته است .

این روزنامه افزود: در دو ماه سال ۲۰۱۹ میلادی حجم واردات از ایران ۹ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار بوده است و این رقم در دو ماه اول یک سال قبل ۴ میلیون و ۲۲۵٫۹۲ هزار دلار تشکیل داده است .

بنا به گزارش کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان ، مجموع حجم واردات از ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۴۰ میلیون و ۲۷۳٫۵ هزار دلار و در سال ۲۰۱۸ نیز ۴۱۴ میلیون و ۸۰۱٫۰۳ هزار دلار بوده است .