رئیس شورای اسلامی تبریز گفت: تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری این شهر از سوی شورای اسلامی تصویب شد

شکور اکبرنژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تعرفه عوارض محلی سال آینده شهرداری بعد از بررسی در کمیسیون های هفتگانه شورای اسلامی این شهر و برگزاری ده ها جلسه کار کارشناسی به تصویب اعضای شورای اسلامی تبریز رسید.

وی اظهار داشت: از شاخصه های اساسی تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۹۸، شفاف سازی، ساده گویی، مستند سازی عناوین و تعاریف، حذف پیچیدگی جداول و فرمول های محاسبه عوارض، ارائه تسهیلات مناسب در بافت های ناکارآمد و رعایت برخی آراء هیات عمومی دیوان است.

اکبرنژاد ادامه داد: این تعرفه پس از تصویب از سوی این شورا برای تایید به فرمانداری تبریز ارجاع شده که پس از تایید نهایی از سوی فرمانداری برای اطلاع عموم شهروندان منتشر می شود.