سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار گزارش تاخیر شرکت‌های هواپیمایی، از کاهش بیست درصدی حجم پروازهای داخلی خبر داد.

سازمان هواپیمایی کشوری، گزارش تأخیر شرکت های هواپیمایی در آبان ماه امسال را در خصوص پروازهای داخلی منتشر کرد.

بر این اساس، شرکت هواپیمایی سپهران با داشتن ۵۴ درصد تأخیر در پروازهای خود، بالاترین میزان تأخیرهای پروازی در آبان را کسب کرد. این شرکت از مجموع ۱۲۵ پرواز انجام شده در دو ماه گذشته، ۶۸ پرواز معادل ۵۴ درصد را با تأخیر و ۵۷ پرواز معادل ۴۶ درصد را به موقع انجام داده است.

همچنین در خصوص تأخیرات پروازهای داخلی آبان ماه، شرکت آتا با داشتن ۵۱ درصد تأخیرات پروازی، در رتبه دوم شرکت‌های هواپیمایی کشور قرار گرفت؛ به نحوی که این شرکت از مجموع ۳۵۵ پرواز انجام شده خود، ۱۸۰ پرواز معادل ۵۱ درصد را با تأخیر و ۱۷۵ پرواز معادل ۴۹ درصد را به موقع به پایان رساند.

رتبه سوم نیز به هواپیمایی تابان با ۴۶ درصد تأخیر در مجموع ۶۹ پرواز انجام شده این شرکت در آبان امسال، تعلق گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان با کسب ۲۰ درصد تأخیر نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در آبان ماه بیشترین تعداد تأخیرات را در کل شرکت های هواپیمایی به دست آورد. این شرکت ۷۸۱ پرواز در آبان ماه به ثبت رساند که بیشترین تعداد پرواز نسبت به سایر شرکت های هواپیمایی در دومین ماه پائیز محسوب می شود؛ به نحوی که ۳۳۵ پرواز این شرکت معادل ۴۳ درصد با تأخیر انجام شد و ۴۴۶ پرواز معادل ۵۷ درصد را به موقع به پایان رساند.

گفتنی است شرکت های هواپیمایی ساها و معراج با داشتن به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد تأخیرات پروازی بهترین شرکت های هواپیمایی در آبان ماه از نظر داشتن کمترین تغییرات به حساب می آیند. سهم این دو شرکت از کل تأخیرات پروازی، پروازهای انجام شده در آبان امسال، به یک درصد می رسد.

گفتنی است در آبان ماه امسال، مجموعا ۴ هزار و ۹۱۴ سورتی پرواز انجام شده که نسبت به ماه قبل از آن (مهر ۹۷) که ۴ هزار و ۷۷۷ سورتی پرواز به ثبت رسیده بود، ۲.۸ درصد رشد نشان می دهد؛ این در حالی است که در آبان ماه سال گذشته (آبان ۹۶) ۵ هزار و ۹۰۸ سورتی پرواز داخلی انجام شده بود که با این حساب، در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۰.۲ درصد کاهش پروازهای داخلی داشته ایم.